Spelregels

Bij Partyverhuur Wessels hanteren wij een aantal spelregels om vervelende situaties te voorkomen.
Mochten er vragen zijn over onze spelregels, neem dan gerust contact met ons op.

 • Het gehuurde materiaal valt onder supervisie van de huurder, de huurder moet waken over het door hem/haar gehuurde materiaal.
 • Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade en/of letsel aan personen en/of materialen, veroorzaakt door gebruik van de verhuurde materialen.
 • Gehuurde materialen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder.
 • Kosten als gevolg van beschadiging aan een van de gehuurde artikelen op welke wijze en in welke vorm dan ook, dienen te worden vergoed door de huurder. Indien vervanging van materiaal nodig is, wordt de aankoopprijs verhaald op de huurder.
 • Gehuurde materialen dienen te worden gebruikt volgens bijgeleverd spelregel formulier.
 • Huurder dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 • Tijdens het gebruik dient er altijd een volwassen persoon aanwezig te zijn om toezicht te houden, kinderen zijn vaak niet bewust van gevaar/risico’s.
 • Voor het opbouwen van het gehuurde materiaal moet de ondergrond gecontroleerd worden op scherpe voorwerpen, steentjes, e.d.
 • Verhuur aan derden mag niet, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij schade of gebreken aan gehuurde materialen dient de huurder voor in gebruik nemen contact te leggen met Partyverhuur Wessels, voor verder afwikkeling.
 • Brengen, opbouwen, afbouwen en ophalen van gehuurde materialen worden allen voor aanvang van de huurperiode mondeling overeengekomen tussen huurder en verhuurder.